AKCISO | 27 LET – Co pro Vás můžeme udělat…TISK … VIZITKY – NAVŠTÍVENKY

Příklad SPECIFIKACE VAŠEHO POŽADAVKU PRO TISK:

Formát: 85 x 55 mm
Typ papíru: 350 g/m2 KM
Barevnost: 4/0 CMYK
Povrchová úprava: Laminace MAT 1/0
Knihařské zpracování: Ořez na formát
Kalkulace pro :
Náklad 100 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 200 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 300 ks: ……………………… Kč/ks

MOŽNOSTI VÝBĚRU SPECIFIKACE TISKU

FORMÁT:
85 x 55 mm
90 x 50 mm

TYP PAPÍRU:
350 g/m2 KL
350 g/m2 KM

BAREVNOST:
4/0 CMYK/bez potisku
4/4 CMYK/CMYK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
bez úprav
laminace MAT 1/0
Laminace LESK 1/0
laminace MAT 1/1
Laminace LESK 1/1

KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ:
Ořez na formát
Kulacení rohů

i – INFO – VYSVĚTLIVKY:

FORMÁT
Rozměry se vztahují k výslednému
formátu tiskoviny po ořezu nebo složení.

Zadejte gramáž a typ papíru.
Ofset
KL = křída lesk
KM = křída mat

Zadejte barevnost tisku – líc/rub.
4 = CMYK = plnobarevný tisk
1 = černá = tisk černou
0 = rub-druhá strana = bez potisku

Zadejte povrchovou úpravu
tiskoviny líc/rub = 1/0 nebo 1/1
0 = rub-druhá strana = bez úprav

Zadejte knihařské zpracování…