AKCISO | 27 LET – Co pro Vás můžeme udělat…



TISK … TRHACÍ BLOKY… DL – A6 – A5 – A4

Příklad SPECIFIKACE VAŠEHO POŽADAVKU PRO TISK:

Formát: A6 148 x 105 mm
Počet listů v bloku: 50 + 1
Typ papíru: 90 g/m2 Ofset + Šedý karton 250 g/m2
Barevnost: 1/0 černá
Knihařské zpracování: Lepení v hlavě
Kalkulace pro :
Náklad 4000 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 4500 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 5000 ks: ……………………… Kč/ks

MOŽNOSTI VÝBĚRU SPECIFIKACE TISKU

FORMÁT:
DL na výšku (99 x 210 mm)
A6 na výšku (105 x 148 mm)
A5 na výšku (148 x 210 mm)
A4 na výšku (210 x 297 mm)
DL na šírku (210 x 99 mm)
A6 na šírku (148 x 105 mm)
A5 na šírku (210 x 148 mm)
A4 na šírku (297 x 210 mm)

POCET LISTU V BLOKU + ZADNÍ PODLOŽKA – KARTON:
25 + 1
50 + 1
100 + 1

TYP PAPÍRU:
80-90 g/m2 Ofset + šedý karton 250 g/m2

BAREVNOST:
4/0 CMYK
1/0 černá

KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ:
Lepení nahoře
Lepení na levo
Lepení na pravo

i – INFO – VYSVĚTLIVKY:

FORMÁT
Rozměry se vztahují k výslednému
formátu tiskoviny po ořezu nebo složení.

Zadejte počet listů bloku
25 + 1 = 25 listů v bloku + karton – záda

Zadejte gramáž a typ papíru.
Ofset
Karton lepenka

Zadejte barevnost tisku – líc/rub.
4 = CMYK = plnobarevný tisk
1 = černá = tisk černou
0 = rub-druhá strana = bez potisku

Zadejte povrchovou úpravu
tiskoviny líc/rub = 1/0 nebo 1/1
0 = rub-druhá strana = bez úprav

Zadejte knihařské zpracování…
lepení trhacího bloku
nahoře, vlevo, vpravo,