AKCISO | 27 LET – Co pro Vás můžeme udělat…TISK … LETÁKY neskládané – skládané … DL – A7 – A6 – A5 – A4 – A3

 

Příklad SPECIFIKACE VAŠEHO POŽADAVKU PRO TISK:

Formát: A4 na výšku (210 x 297 mm)
Typ papíru: 150 g/m2 KL
Barevnost: 4/0 CMYK
Knihařské zpracování: Počet lomů = 0
Kalkulace pro :
Náklad 5 000 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 10 000 ks: ……………………… Kč/ks
Náklad 15 000 ks: ……………………… Kč/ks

 

MOŽNOSTI VÝBĚRU SPECIFIKACE TISKU

FORMÁT:
DL na výšku (99 x 210 mm)
A6 na výšku (105 x 148 mm)
A5 na výšku (148 x 210 mm)
A4 na výšku (210 x 297 mm)
A3 na výšku (297 x 420 mm)
DL na šírku (210 x 99 mm)
A6 na šířku (148 x 105 mm)
A5 na šířku (210 x 148 mm)
A4 na šírku (297 x 210 mm)
A3 na šírku (420 x 297 mm)

TYP PAPÍRU:
90 g/m2 ofset
120 g/m2 ofset
115 g/m2 KL
130 g/m2 KL
150 g/m2 KL
200 g/m2 KL
300 g/m2 KL
115 g/m2 KM
130 g/m2 KM
150 g/m2 KM
200 g/m2 KM
300 g/m2 KM

BAREVNOST:
4/4 CMYK
4/0 CMYK/bez potisku
4/1 CMYK/černá
1/1 černá
1/0 černá/bez potisku

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBÁLKY:
bez úprav
Laminace MAT 1/1
Laminace LESK 1/1

KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ:
Žádný lom = 0
1x lom / 4 strany
2x lom / 6 stran do sebe
2x lom / 6 stran do okénka
2x lom / 8 stran soubežne
2x lom do kříže – mapa
3x lom / 8 stran do harmoniky

 

i – INFO – VYSVĚTLIVKY:

FORMÁT
Rozměry se vztahují k výslednému
formátu tiskoviny po ořezu nebo složení.

Zadejte gramáž a typ papíru.
Ofset
KL = křída lesk
KM = křída mat

Zadejte barevnost tisku – líc/rub.
4 = CMYK = plnobarevný tisk
1 = černá = tisk černou
0 = rub-druhá strana = bez potisku

Zadejte povrchovou úpravu.
bez úprav
Líc/rub = 1/0 nebo 1/1
0 = rub-druhá strana = bez úprav

Zadejte knihařské zpracování…
Žádný lom nebo skládání dle vyobrazené grafiky požadovaného skládání.