AKCISO | 27 LET – Co pro Vás můžeme udělat…GRAFIKA – TISKOVÁ DATA

1 – Úvodní ustanovení
1.1 Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji Balící pásky s potiskem prostřednictvím webového rozhraní akciso-tisk.cz nebo e-mailové komunikace a jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.